Inscripció Mares de dia – Abril 2023

NOVA FORMACIÓ ABRIL 2023!

Observacions del centre de formació:

Tota la informació, documents de treball, exemples, etc, es duen a terme com a informació acadèmica exclusiva entre els alumnes i els tutors, quedant expressament prohibida la seva exposició a internet i/o altres mitjans de divulgació aliens a la pròpia activitat acadèmica.

Preu de la formació: 450€

Data de pagament de la formació i inscripcions:

Matriculació ABANS DEL 5 D’ABRIL (10% de descompte)

(450 € – 10%) = 405 € TOTAL

Matriculació 3 pagaments

· Matrícula: 150 € (ABANS DEL 10 D’ABRIL)

· Segon pagament: 150€ (ABANS DEL 24 D’ABRIL)

· Tercer pagament: 150€ (ABANS DEL 10 DE MAIG)

Nº de compte d’ingrés: MARES DE DIA SCCL

ES16 3058 1601 2127 1000 0141 (indicar nom de l’alumne/a)

*En cas de sol·licitar la baixa, una vegada començada la formació, es retornarà el 75% del cost de la mateixa.
*Passada la primera setmana de la formació no existeix possibilitat de retorn però sí d’aplaçament per la propera convocatòria.
*En cas d’aplaçaments de la formació no es mantindran els descomptes.

Política de protecció de dades

caCatalà