La cooperativa

Mares de dia SCCL és una cooperativa de treball associat que neix a Catalunya però que sempre ha obert les portes a tots els pares i mares de dia d’altres comunitats. El nostre objectiu és crear una base de suport laboral i legal a totes aquelles professionals que es dediquin a la cura de petits grups de nens d’entre 4 mesos a 3 anys a casa seva. D’altra banda, té la voluntat d’oferir aquest servei, amb totes les garanties possibles, a les famílies que no volen o no poden portar els fills i filles a l’escola bressol.

Que t’ofereix la cooperativa

Servei d’orientació i acompanyament

per a persones que inicien la seva professió com a mares de dia.

Cotització en règim general

de la Seguretat Social.

Formació

de 75 hores de durada.

Formació professional continua

cada any, per un mínim de 20 hores.

Vacances pagades

de 30 dies naturals, en proporció de 2,5 dies per mes treballat.

Assegurances obligatòries

a càrrec de la cooperativa, així com dels serveis jurídics en cas necessari i dels serveis de gestió i administració (cobrament a les famílies, confecció de nòmines,…).

Assessorament professional

Assessorament, acompanyament i orientació a professionals que tenen un projecte de mare de dia en actiu, així com a professionals que vulguin aprofundir en diferents aspectes de la primera infància.

Altres serveis

(consulta’ns)

Col·laboracions

Estem en contacte

Contacta amb nosaltres
Selecciona la delegació de la comunitat autònoma on estàs interessada. Si no surt llistada, selecciona delegació general